อีเว้นท์ล่าสุด

เปิดรับรอบ 2 เทศกาลหนังสือทำมือ "พิมพ์ครั้งที่ 1"
เนื่องจากกิจกรรมเทศกาลหนังสือทำมือ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงเปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 2 สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมแสดงผลงานหนังสือของตัวเองในนิทรรศการ "100 ปกใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1" เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือส่งผลงานไม่ทันในรอบแรก โดยคนที่ส่งผลงานมาแล้วแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งผลงานใหม่เข้าร่วมคัดเลือกได้อีกนะคะ เทศกาลหนังสือทำมือ ตอน "พิมพ์ครั้งที่ 1" คือ งานที่รวมคนที่มีความฝันอยากทำหนังสือของตัวเอง มาทำหนังสือกัน โดยไม่จำกัดเนื้อหา ไม่จำกัดอายุ,เพศ,วุฒิการศึกษา,อาชีพ,ศาสนา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นคนกำหนดจำนวนหน้าหนังสือเอง,เลือกชนิดของกระ ดาษเอง...
2858   20   
เข้าร่วมแล้ว 11 คน
เทศกาลหนังสือทำมือ "พิมพ์ครั้งที่ 1"
เทศกาลหนังสือทำมือ ตอน "พิมพ์ครั้งที่ 1" คือ งานที่รวมคนที่มีความฝันอยากทำหนังสือของตัวเอง มาทำหนังสือกัน โดยไม่จำกัดเนื้อหา ไม่จำกัดอายุ,เพศ,...
5218   105   
เข้าร่วมแล้ว 37 คน
สัมมนาเทศกาลหนังสือทำมือ ครั้งที่ 3
เพราะเราอยากสนับสนุนคนทำหนังสือ Thaillust ร่วมกับ Tis Studio ขอชวนมาพบกับวิทยากรรับเชิญ 3 ท่านที่จะมาให้ความรู้ เล่าประสบการณ์เกี่ยว...
2596   15   
เข้าร่วมแล้ว 8 คน
สัมมนาเทศกาลหนังสือทำมือ ครั้งที่ 2
นักวาดและนักเขียนจำนวนมากไม่มีโอกาสทำหนังสือของตัวเอง ส่วนใหญ่รอสำนักพิมพ์มาติดต่อเพื่อเอาผลงานไปทำหนั...
3191   60   
เข้าร่วมแล้ว 40 คน